Koleksioni Francez nga Muzeu i Artit Bashkëkohor në Shkup

25.03.2019 - 14.04.2019

Thomas Hirschorn / Pixel Collage

06.03.2018 - 06.04.2018

Sislej Xhafa / love you without knowing

05.07.2018 - 25.08.2018

Lorik Sylejmani / Eja ta shohësh vetminë

11.04.2018 - 12.05.2018

Gani Llalloshi / Qielli është i kaltër

Gani Llalloshi

20.12.2018 - 18.01.2019

Mjegull / FOG

17.05.2018 - 17.06.2018

Majlinda Kelmendi / A është e shkuara ëndërr?

05.03.2019 - 05.04.2019

Maksut Vezgishi / Pavilioni K

05.09.2018 – 01.10.2018

Muslim Mulliqi 2018 / A janë Histori kujtimet tona?

18.10. 2018 - 09.11. 2018

Vizatime nga Muslim Mulliqi / Home+

30.05.2019 – 30.06.2019

METAXYUM / Grouping-Moving Spreading

19.04.2019 – 19.05.2019

Irwin / State in Time

IRWIN

10.09.2019 - 10.10.2019

Katalogjet

Katalogjet janë publikime të rëndësishme të GKK që botohen qysh ngathemelimi saj dhe të cilat janë mënyra më funksionale e dokumentimit tëekspozitave që ndodhin në GKK. Ato mbesin pjesë e arkivit të GKK dhe të Bibliotekës Kombëtare duke ofruar tekste të nivelit të lartë nga tekst shkrues të ndryshëm si vetë kuratorët e ekspozitave, teoricienë të artit dhe shkrimtarë të ndryshëm. Veprat e ekspozuara dokumentohen me reprodukime kualitative brenda katalogjeve.