Galeria Kombëtare / Projekti i historisë gojore

Belbëzimet e Universalitetit

Limitet e Reprezentimit

Shihemi në Luftën e Ardhshme

HULUMTIM DHE PUBLIKIM

Programi për hulumtim dhe publikime është inicuar me qëllim të intensifikimit të hulumtimit në fushën e artit si dhe involvimit të ekspertëve të fushës së teorisë dhe historisë së artit në projekte të cilat rezultojnë me publikime që dokumentojnë proceset e krijimtarisë gjatë historisë së koleksionit të GKK, por edhe rrethanat aktuale nën të cilat krijohet arti në Kosovë.