Shyqri Nimani

Pa titull

Hamdi Terziqi

Fantazimi

Bahri Drançolli

Legjenda e Kosovës

Xhevdet Xhafa

Pa titull

Xhevdet Xhafa

Shkronja "ë"

Matej Rodiqi

Pa titull

©

Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Galeria Kombëtare e Kosovës