Simon Shiroka

Pa titull

Budim Berisha

Pa titull

Mikel Gjokaj

Pa titull

Mikel Gjokaj

Pa titull

Hysni Krasniqi

Kallinjtë

Hysni Krasniqi

Muri i Qabes

©

Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Galeria Kombëtare e Kosovës