Gjelosh Gjokaj

Përshtypjet e artistit

Giuseppe Santomaso

Sarajeva

Gianluigi Maltia

Egemonia IX

Gabrijel Stupica

Fitorja

Franco Gentilini

Calophon

Franco Gentilini

Gijom Apolloner

all.rights

©Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Galeria Kombëtare e Kosovës