Muslim Mulliqi

Ruajtja e pasurisë

Muslim Mulliqi

Portret

Muslim Mulliqi

Motiv nga Prizreni

Muslim Mulliqi

Portret

Muslim Mulliqi

Duke i kërkuar hapësirat e reja

Muslim Mulliqi

Para fortune

©

Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Galeria Kombëtare e Kosovës