Bashkim Ahmeti

Gjirokastra

Aziz Islamaj

Opingat

Aziz Islamaj

Duqet

Aziz Islamaj

Zogu dhe marshi i qenit

Aziz Islamaj

Opinga

Aziz Islamaj

Portret

©

Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Galeria Kombëtare e Kosovës