Alisa Gojani Berisha

U.D Drejtoreshë

Hana Halilaj

Kuratore

Naim Spahiu

Koordinator për Ekspozita

Mexhide Maxhuni

Zyrtare për Financa

Enver Bylykbashi

Fotograf Profesional

Skender Xhukolli

Teknik për Ekspozita

Xhevat Rrahimi

Kujdestar i Sallës Ekspozuese

Vlora Hajdini Hajrullahu

Koordinatore për Edukim, Hulumtim dhe Publikim

Shkamb Jaka

Koordinator për Media dhe Marrëdhënie me Publikun

Majlinda Bllaca Zogaj

Zyrtare Ligjore

PROFILI I STAFIT

Stafi i GKK përfshin pjesën administrative si dhe atë teknike të cilët bashkëpunojnë për realizimin e programit të GKK. Ata janë përgjegjës për tërë punën e madhe që bëhet për të ardhur deri te një ekspozitë apo publikim. Në GKK janë të punësuar gjithsejt 16 persona ku disa prej të cilëve janë aty qysh prej inaugurimit në vitin 1979. GKK planifikon që në të ardhmen të rrisë veprimtarinë dhe të nisë departamente të reja për hulumtim dhe restaurim.