Agim Salihu

Grafist, Piktorë - Profesor

Basri Mekolli

Mr. i Grafikës

Blerta Syla - Surroi

Artiste

Shyqri Nimani

Artist / Profesor Universitar

Vjosa Hamiti

Profesoreshë Universitare

Fatmir Adem Hoxhaj

Udhëheqës i divizionit të arteve skenike, muzikore dhe pamore në departamentin e kulturës në MKRS (Ministria e kulturës, rinisë dhe sportit)

Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i GKK është organi më i lartë qeverisës i saj. Ai aprovon politikat afatgjate të zhvillimit të GKK, duke përfshirë politikën kulturore, artistike dhe strukturën organizative. Anëtarët e KD vijnë nga fusha të ndryshme të artit, kulturës dhe menaxhimit.