Tevfik Rada

Tevfik Rada është sociolog dhe studiues nga Prizreni dhe bashkë themelues i hapërsire Pykë-Presje.