Sezgin Boynik

Sezgin Boynik është teoricien dhe studiues me bazë në Helsinki dhe Prizren. Ai është themeluesi i Rab-Rab Press dhe bashkëthemelues i Pykë-Presje.