Dardan Zhegrova

Dardan Zhegrova (*1991, Prishtinë) jeton dhe punon në Prishtinë. Veprat e tij janë të fokusuara drejt objektit dhe performancës. Ato shpesh bazohen në poezi të cilat janë pikënsije e konceptimit të një vepre të re. Tekstet e tij trajtojnë ngjarje pjesërisht fiktive dhe të përjetuara në të vërtetë, të cilat kryesisht përshkruhen nga perspektiva në vetën e parë. Shpesh i drejtohet një homologu (imagjinar) që kërkohet nga artistët. Nuk ka përemra si ajo dhe ai – tregimi shpaloset midis Unë dhe Ti. Kufiri midis subjektit të artistit dhe personit të adresuar shpesh duket se mjegullohet. Kjo shpërbërje e kufijve të një forme narrative klasike mund të shihet edhe në lidhje me strukturën e kohës në poezi, duke mjegulluar shpesh të ardhmen, të tashmen dhe të shkuarën. Kjo thyerje e kufijve të ndryshëm në veprën e Zhegrovës pasqyron gjithashtu identitetin e tij queer, i cili luhatet midis atributeve femërore dhe mashkullore dhe qëllimisht refuzon dhe kapërcen një kuptim normativ të gjinisë.