Thomas Hirschhorn

Thomas Hirschhorn (lindur më 16 maj 1957 në Bern) është një artist zviceran. Ai jeton dhe punon në Paris. Në vitet 1980, Thomas Hirschhorn erdhi në Paris për të marrë pjesë në kolektivin 'Grapus' si një dizajner grafik sepse ai ishte i impresionuar nga mënyra se si puna e tyre grafike ishte gjithashtu e angazhuar politikisht. Edhe pse ai dhe njerëzit e Grapus ishin miq të mirë, të punosh me ta nuk ishte ajo që donte të bënte. Ai nuk dëshironte të punonte për klientët, por dëshironte të krijonte vetë. Gjatë viteve të gjata që pasuan, ai zhvilloi hulumtimin e tij vizual bazuar në parimin e Collage. Në fillim, ai pretendoi këto si 'Dizajn Grafik nga vetja ime', por nuk ishte i suksesshëm derisa vendosi të tregojë qartë veprën e tij të Collage në fushën e artit dhe historisë së artit. Ai më pas filloi të krijojë veprat e hipersaturuara që ai është i njohur për sot, duke përdorur materiale të zakonshme të tilla si kartoni, ngjitës dhe mbështjellës plastik. Ai e ka përshkruar zgjedhjen e tij për të përdorur materiale të përditshme në punën e tij si "politike" dhe se ai përdor vetëm materiale që janë "universale, ekonomike, gjithëpërfshirëse dhe pa ndonjë vlerë të shtuar".