Leunora Salihu

Leunora Salihu, lindur në Prishtinë, Kosovë, ku më vonë studioi në Akademinë për Arte të Bukura. Në fillim, Salihu mori një udhë shumë individuale dhe vazhdon ta ndjekë, duke kombinuar shpesh materiale të ndryshme në skulpturat e saj, përfshirë qeramikën, drurin dhe metalin. Skulpturat e saj, së bashku me trupat dhe instalimet hapësinore, eksplorojnë mundësitë dhe kufijtë e lëvizjeve duke përdorur përsëritjen e formave elementare organike dhe konstruktive. Ajo ka krijuar një fjalor të konsiderueshëm dhe me shumë shtresa të formave industriale, arkitektonike dhe organike, të cilat i japin veprave të saj një sens funksionaliteti, duke mjegulluar linjat midis vendit ku përfundon skulptura dhe ku fillon piedestali; midis brendshme dhe jashtme.