Punëtoritë krijuese

Punëtoritë krijuese

Punëtoritë krijuese

Punëtoritë zhvillohen në hapësirat e GKK,  ku aktivitete kryesore janë ligjëratat për artin pamor si dhe krijimi i veprave të artit nga pjesëmarrësit. 

Përmes këtyre aktiviteteve pjesëmarrësit mësojnë teknika të reja të punës , mënyra bashkëkohore të shprehjeve artistike si dhe përdorimin e materialeve të ndryshme për punë.