Bisedë me Artistët në Kino ARMATA / Miran Mohar & Andrej Savski

Bisedë me Artistët në Kino ARMATA / Miran Mohar & Andrej Savski

Bisedë me Artistët, pjesëtarë të Kolektivit Slloven IRWIN, Miran Mohar dhe Andrej Savski me 9 shtator në orën 19:00 në Kino ARMATA.

Kjo ngjarje i parapriu ekspozitës së grupit IRWIN, “Shteti në Kohë”, që u hap në GKK më 10 shtator.

Shteti NSK në kohë është një organizëm abstrakt, një trup suprematist, i instaluar në një hapësirë të vërtetë shoqërore dhe politike.