Burrneshat / A je ti valentini im? Romanticizmi i mbivlërsuar

Burrneshat / A je ti valentini im? Romanticizmi i mbivlërsuar

16 shkurt

Nga: 12:00 - 14:00

“A je ti valentini im? Romanticizmi i mbivlerësuar”


Eliza Hoxha, Haveit, Vjollca Krasniqi

Debati i tretë me radhë, në lidhje me ekspozitën Burrneshat dhe çështjet sociale që ajo prek, është
A je ti valentini im? Romanticizmi i mbivlërsuar. Si debatet e tjera, do të jetë moderuar nga Zana Hoxha Krasniqi, e cila do të ndajë përvojën e saj me Artpolisin, e njohur për organizimin e disa edicioneve të festivalit FEMART.

Më shumë informata lidhur me ekspozitën: kosovo.britishcouncil.org/programmes/arts/perceptions