Luka Mjeda / Koherencë e analogjisë digjitale

Artisti Luka është autor I një bagazhiqë do ta dëshironte çdo artist që është I pasionuar dhe eksplorues I reflektimeve magjike e koherente, krijues I opuseve apo I cikleve – si valëzime figurative. Ciklet “Qielliikristaltë”, ”Qytetisinjëmarkë”, “Luka dheartistët”, ”Kutiablu”, ”Fotografëtkroatë”, ”Dhëmbëtsiart”, janë vetëm disa nga opusi krijues I artistit.