Ngjarja e Një Fijeje. Narrativat Globale në Tekstil

Poshtë e Lart

Nga Inka Gressel & Susanne Weiß


Çfarë informacioni ruajnë tekstilet? Çfarë tregimesh mund të tregojnë pëlhurat për origjinën e tyre, kuptimin e tyre, përdorimin e tyre, materialin e tyre të veçantë dhe pretendimet e tyre jomateriale? Në cilat kushte ekonomike dhe struktura shoqërore janë zhvilluar modelet dhe gjuhët formale me kalimin e kohës? Si ndryshojnë ato kur barten nëpër kultura? Si mund ta zgjerojnë artistët të kuptuarit tonë për tekstilet? Cilat teknika i përvetësojnë, i transpozojnë dhe i ringjallin?

Tekstilet kanë qenë gjithmonë produkt i teknologjisë dhe një material kyç i ekonomisë sonë globale. Brenda tyre rezonon historia e tregtisë dhe e botës së punës. Zejtaria e tekstilit është ndër më të vjetrat nga të gjitha degët e industrisë: pëlhurat pasqyrojnë ndryshimin e kushteve të prodhimit dhe kornizën e padukshme të globalizimit në formën e tij materiale. Njëkohësisht, ato ofrojnë njohuri për mënyrat lokale të shprehjes, përvojën dhe praktikën shoqërore. Si të tilla, ato janë një hapësirë estetike, e aftë për të adoptuar modele dhe ndikime nga një gamë e gjerë burimesh, duke i tejkaluar vazhdimisht kufijtë e tyre. Në këtë mënyrë, ato janë mishërimi fizik i strategjive dhe forma të përfshirjes, e jo përjashtimit.

Historia e modernitetit ka luhatur vazhdimisht midis mundësive mendore dhe teknike të modernizimit socio-ekonomik dhe programeve të tij kulturore. I themeluar në vitin 1919, Bauhaus-i mori idenë e ndërveprimit midis artit, zanatit dhe industrisë nga Shoqata gjermane e artistëve, arkitektëve, disejnerëve dhe industrialistëve Deutscher Werkbund. Proceset e industrializuara të punës transformuan thurjen dhe rolet gjinore të lidhura tradicionalisht me të, ndërsa makinat mekanike të endjes kufizuan kontaktin fizik me materialin. Punëtoria e tekstilit Bauhaus synoi të rikrijonte lidhjet para-industriale midis artit dhe artizanatit, mbi të gjitha, përmes procesit të punës me endje. Puna e historianit të artit T'ai Smith mbi historinë e punëtorisë së tekstilit në Bauhaus eksploron marrëdhënien e punës midis tekstileve si objekte artizanale dhe si një medium arti. Ajo jo vetëm që demonstron natyrën e gjithanshme të tekstileve kur përdoret në disiplina të tjera si piktura, arkitektura dhe fotografia, por gjithashtu zbulon kontradiktat e brendshme të Bauhaus-it. Pavarësisht se artet dhe zanatet shiheshin si të ndërlidhura, të dyja kategoritë mbetën të ndara dhe hierarkike. Duke e lidhur një teori të tillë me materialet, teksturat dhe ngjyrat, endësit e Bauhaus-it ishin në gjendje të zhvillonin fjalorin e tyre gjeometrik. Një gjuhë verbale jo-përfaqësuese doli nga proceset dhe strukturat që rrethojnë thurjen, një gjuhë që ne e kemi njohur përmes kompozimeve të endësve nga kulturat nomade, për shembull qilimët persianë.

Nëpërmjet studimit, artistët e Bauhaus-it morën frymëzim nga zanati mijëvjeçar i endjes. Në vitet 1920 dhe 1930, tekstilet u grumbulluan në Gjermani, veçanërisht në Muzeun Etnologjik të Berlinit. Ata u përjetësuan në tekstile dhe ilustrime të Andeve, duke u paraqitur përfundimisht idealin për syrin modern. Për shembull, stilistja, endëse dhe artistja e tekstilit Anni Albers ia kushtoi librin e saj të vitit 1965, On Weaving, femrave endëse nga rajoni I Andeve. Ajo i përshkroi punimet e endura të Perusë së lashtë si një medium thelbësor për një fjalor të vëzhgueshëm, falë kujtimeve haptike dhe vizuale të endëseve. Kjo anasjelltas gërshetoi marrëdhënien e thellë midis stilit individual dhe kujtesës kolektive, natyrës dhe kulturës, teknikës dhe ndjenjës së përkatësisë. Në të njëjtën kohë, këto objekte të endura janë mediumi për traditat komplekse dhe dëshmitë rituale. Endëset përkthyen kozmologjitë e endura në imazhe abstrakte: “Përdorimi i ngjyrave dhe lidhja e tyre me njëra-tjetrën, ritmi emergjent ndiqte një skemë muzikore, të theksuar nga kontrastet plotësuese.” Në këtë mënyrë, ritmi luajti një rol po aq të rëndësishëm në Bauhaus, krahas teorive të perceptimit. Mësimet e dhëna nga Gertrud Grunow - një muzikante dhe një nga "mjeshtërit e formës" në Bauhaus - gjithashtu patën një ndikim të konsiderueshëm. Gunta Stölzl, më vonë drejtuese e punëtorisë së tekstilit, tregoi se si u festua përfundimi i një pjese të thurur me një ceremoni të madhe: studentët u ulën në rreth rreth tepihut, duke kënduar për nder të punës së përfunduar. Kur Bauhaus-i u zhvendos në Dessau në vitin 1925, struktura e shkollës ndryshoi: më pak vëmendje iu kushtua holizmit, për më tepër një vëmendje më e madhe iu kushtua qëndrueshmërisë ekonomike të punëtorive individuale. Si drejtor, Walter Gropius kërkoi një bashkim të ri të artit dhe teknologjisë. Sipas këndvështrimit të tij të gjithë duhet të jenë të aftë të krijojnë objekte të dizajnuara mirë. Kjo ide qendrore ngjalli interes në rritje në zhvillimin e produkteve për prodhim serik. Bashkëpunimi me industrinë u intensifikua dhe gratë e punishteve të tekstilit zhvilluan materiale për prodhim komercial, duke mbajtur parasysh kërkesat moderne të hapësirës së banimit.

Historia e punëtorisë së tekstilit Bauhaus luan një rol veçanërisht të rëndësishëm në ekspozitë. Me kërkesë të Elke aus dem Moore, ne ftuam artisten nga Berlini Judith Raum që të analizojë nga afër seminarin me synimin për ta përfshirë atë në ekspozitë. Edhe pse punëtoria e Bauhaus-it tashmë ishte hulumtuar jashtëzakonisht mirë, Raum bëri zbulime të mahnitshme jashtë Gjermanisë. Në gjashtë kapituj, instalacioni, i titulluar Bauhaus Space, rrëfen historinë e punëtorisë, duke përdorur riprodhime pëlhurash dhe regjistrime nga figura të rëndësishme si Gunta Stölzl dhe Otti Berger, nga Weimar-i dhe Dessau. 

Raum, e cila gjithmonë lejon që kontekstet ekonomike dhe sociale të ndërlidhen në pikturat e saj, iu përkushtua tërësisht kësaj pjesë e historisë. Ajo ka krijuar një hapësirë që tejkalon dokumentacionin e thjeshtë. Kjo I inkurajon spektatorët të prekin dhe ndjejnë materialet, duke i lejuar ata të vlerësojnë cilësitë e tyre artistike. Duke punuar në bashkëpunim me dyshen arkitekturore S.T.I.F.F. dhe dizajnerët grafikë Jakob Kirch dhe Pascal Storz, ajo ka rirealizuar strukturat e fabrikës historike të endjes.

Shfaqja ndërkulturore andej-këndej e tekstileve duhet kuptuar jo vetëm brenda kontekstit të historisë së Bauhaus-it; por është inherente për burimet, strukturën dhe jetën e pëlhurave. Një konstante është vënja përballë dhe krahasimi i praktikave artizanale dhe industriale. Brenda veprave individuale të artit, role vendimtare luajnë format narrative, estetika dhe kuptimi i punës artizanale dhe kushtet e punës që lidhen me një punë të tillë. Titulli i ekspozitës – The Event of a Thread  (Ngjarja e një fije) – është një citim nga Anni Albers, e cila përfshinte përvijimin e mëposhtëm në parathënien e librit të saj me ndikim On Weaving: “Ashtu siç është e mundur të shkosh nga çdo vend në një tjetër, po ashtu, duke u nisur nga një fushë e përcaktuar dhe e specializuar, mund të arrihet në realizimin e marrëdhënieve gjithnjë e më të zgjeruara. Kështu shfaqen subjektet e çrregullta. Mendimet, megjithatë, besoj se mund të gjurmohen në ngjarjen e një fijeje.” Në esenë e saj “The Event of a Thread” T'ai Smith reflekton mbi historinë dhe të tashmen tekstileve, se si ato përshtaten dhe ndryshojnë vazhdimisht, duke lëvizur krahas momenteve të ndryshme gjeopolitike. Titulli i artikullit të Smith-it na bëri përshtypje me aktualitetin dhe thirrjen poetike të konteksteve nga të cilat dalin tekstile të tilla. Pa ngjarjen – që do të ndodhte në nivele materiale, shpirtërore, vizuale dhe ekonomike – pa një veprim aktiv, fija do të mbetej një fije e vetme, e cila nuk do të formonte kurrë një konstrukt kompleks. Pra, nuk është çudi që konteksti, në aspektin gjuhësor, vjen nga një ide e endjes së bashku. Është endja andej-këndej e një imazhi dhe teksti që ndikon në vepra, ajo që veprat rrëfejnë, çfarë i bashko ato dhe mënyrën se si ato paraqesin rrëfimin e tyre. Marrëdhëniet midis veprave individuale ndryshojnë në varësi të hapësirave kulturore në të cilat ato shikohen. Një pjesë e konceptit është përfshirja në kontekstet lokale, duke lejuar shfaqjen dhe reagimin e narrativave të reja. Gjatë udhëtimeve të ndryshme të ekspozitës në shumë vende dhe muze në mbarë botën, histori të tjera globale të lidhura me tekstilin do të zbulohen përmes bashkëpunimit të bashkë-kuratorëve vendas, të cilët do të thurin pikëpamjet e tyre në shfaqje. Ne jemi të magjepsur nga enja andej këndej në hapësirë dhe kohë që gjendet në veprat e artit - lëvizja që gjendet brenda dhe ndërmjet tyre.