Kujtimet e së Nesërmes

Kjo ekspozitë trajton tranzicionin nga lufta dhe konflikti në Kosovë drejt një shoqërie më të qëndrueshme, më optimiste dhe më të sigurt. Artistët pjesëmarrës trajtojnë tema të thella si humbja, rrënimi dhe rilindja, si dhe bukuria dhe cenueshmëria e botës natyrore, së bashku me ndikimin e teknologjive të reja në strukturën tonë delikate shoqërore. 

Arti në Kosovë ka hyrë në një fazë të re, duke dalë guximshëm dhe me besim nga hijet e luftës. Përpjekjet e rëndësishme të ngjarjeve dhe zhvillimet kulturore viteve të fundit kanë forcuar dhe vërtetuar komunitetin dinamik dhe të rëndësishëm të artit të Kosovës, si dhe ndikimin dhe rëndësinë e tij globale. Deri sa Kosova po largohet nga lufta, fatkeqësisht luftërat aktuale dhe të tmerrshme në botë po shkaktojnë destabilitet të ri global. Këto konflikte na kujtojnë se sa e brishtë është jeta jonë e përditshme. Kërcënimi dhe realiteti i luftës dhe padrejtësisë është ende gjithandej rreth nesh. Punimet e paraqitura i referohen natyrës ciklike të gjendjes njerëzore dhe se si historia, nëse nuk jemi të kujdesshëm dhe vigjilentë, mund të përsëritet.