Shpresa Faqi / Driving

Në vitin 1990 Shpresa Faqi dhe prindërit e saj ikin nga Kosova në drejtim të Gjermanisë. Duke shikuar qytetet dhe pejsazhet jashtë veturës në levizje, ajo e pyeti vetën: „Si është në këtë vend, dhe kush janë njerëzit që jetojnë këtu?“ Tash, pas 28 vite, ajo me veturë përshkon të njejtën rrugë prej Gjermanisë në Kosovë. Udhëtimin e dokumenton Shpresa Faqi me vizatim tush në letër, instalacione me projektor në vende publike dhe vizatim me llak thonjësh në kapakët e rrotave të cilat gjinden gjatë rrugës nga Kassel (D), Bielefeld (D), Salzburg (A), Ljubljana (SLO), Zagreb (HR), Sarajevë (BIH), Podgoricë (MNE), Ulqin (MNE) dhe Prishtinë. Projekcioni i vizatimeve me tush prezantohet me 7 qeshor në murin e GKK-së pas perëndimit të diellit në ora 21:00. Kooperacion me: Kasseler Kunstverein, Artists Unlimited, Bielefelder Kunstverein, HDLU, Historical Museum of BIH etj.