Majlinda Kelmendi / A është e shkuara ëndërr?

Pa ndërgjegjen nuk do ekzistonim.
Mbi të gjitha jeta është një luftë e vërtetë për të tejkaluar për- balluar situata të ndryshme dhe falë tyre ne krijojmë identite- tin tonë,ne kulmin e zinxhirit ushqyes.Vetpërqëndrimi është një produkt përcaktues i karakterit të punës së artistit. Lindim të ndryshëm.
Vetbesimi është destinacioni që nuk mund t’i shmangemi , arsye e cila transformon personalitetin tonë në një luftë të vazhdueshme me pengesa.
Quhet e rëndësishme që të clirohemi nga modele të tiposura që na shterojnë atë çfarë kemi të veçantë prej një projektimi inteligjent...”
Përbërja e këtij subjekti është i thyer i analizuar dhe i rimon- tuar,duke afruar kohërat e largëta për të na bërë të kuptojmë dhe të mbajmë pranë qindra rrugë të ndryshme të mendjes
të arsyetuara me pretendimin dhe nevojat që përgjithmonë të kërkojmë rrugë të reja.
Lidhja e emocionit me rregullin, duke mbledhur leksionet e mëdha të së kaluarës, është brenda vetvetes simbolike kryqe- zuese.