Rosemarie Trockel / EKSPOZITË PERSONALE

Kjo ekspozitë e Trockel është pjesë e serisë së ekspozitave monografike nga programi i Instututit, e që përfshin edhe Sigmar Polke, Georg Baselitz dhe Gerhard Richter. Kjo jo vetëm që e ilustron pozitën e punës së artistes në artin bashkëkohor, por gjithash- tu edhe pozitën e kolegëve më të vjetër, të cilën në një mënyrë misterioze e formësojnë qëndrimin programatik të koncepteve të Rosemarie Trockel. Skena artistike, e cila ka qenë kryesisht e dominuar nga meshkujt, madje edhe në vitet e 80-ta, e shtyn Rosemarie Trockel në disidencë. Ajo me këmbëngulje formulon pozicione të kundërta në të cilat e konfronton artistin-gjeni mashkull me role dhe çështje femërore.