Xheneta Imeri

Xheneta Imeri (1997) jeton dhe punon në Gjenevë, Zvicër. Ajo punon me tekste dhe fjalë përmes instalimeve zanore, videove dhe publikimeve. Jeta e përditshme është burimi kryesor i punës së saj dhe ajo heq jo-ngjarjet që theksojnë atë. Të ankoruara gjithmonë në një perspektivë që vënë në pikëpyetje marrëdhëniet e dominimit, historitë e shkruara dhe të rrëfyera nga Imeri janë sa mënyra të teorizimit të së përditshmes dhe të të kuptuarit të intimes, aq janë edhe tejet politike. Projektet e saj të fundit vazhdojnë të pasqyrojnë një interes të thellë dhe të trajtojnë gjuhët e dashurisë.