Petar Đuza

Petar Đuza mori diplomën e fakultetit në Fakultetin e Arteve në Prishtinë dhe studimet pasuniversitare në Fakultetin e Arteve Pamore në Beograd, në klasën e profesorit Radenko Mišević. Krahas krijimit të artit, karriera e tij ka përfshirë mësimdhënien dhe kritikën e artit.