Nagip Berisha

Nagip Berisha, Akademinë e Arteve Figurative – Drejtimin i Pikturës e kreu në Prishtinë në 1977 te profesori Tahir Emra. Studimet pasuniversitare i kreu në të njëjtën Akademi dhe te i njëjti profesor.


Nagip Berisha është anëtar i SHAFK.

Ekspozitat vetjake: 1982 - Foajeu i Tetarit Popullor, Prishtinë; 1995 - St. Gallen(Zvicër); 1996 - Galeria Rada, Prizren.
Ekspozitat kolektive: 1981, 1987, 1990,1994, 1997, 1999 - Salloni Pranveror iKosovës, Prishtinë; l985 - ArtiBashkëkohor i Kosovës, Kajro(Egjipt).

Shpërblimet: 1985 - Shpërblimi për Pikturë Takimet e majit, Gjilan; 1986 -Shpërblimi për Pikturë në Sallonin Pranveror të Kosovës, Prishtinë;1995,1999 - Shpërblimi për Pikturë Flakae janarit, Gjilan.