Venera Kastrati

Që nga fëmijëria Kastrati ka përjetuat identitet të dyfishtë, pasi ajo ishte e lindur nga prindërit të cilët ishin me prejardhje nga Kosova. Ky identitet, i pezulluar në mes të Shqipërisë dhe Kosovës, është burimi i shumë prej veprave artistike të saj. Ajo filloi të studioj violinë në moshën pesë vjecare, pastaj ajo vazhdoi të studioj për pesë vite të në Shkollën e Muzikës në Tiranë